O nama

Aeroklub Zadar je neprofitna udruga građana udruženih sa ciljem promicanja i omasovljenja zrakoplovnih sportova i zrakoplovno -tehničke kulture.

Rad kluba odvija se kroz :

 -sekciju motornog letenja

 -padobransku sekciju

 -aviomodelarsku sekciju

Unutar kluba također djeluje i zrakoplovno-tehnička sekcija.

Aeroklub Zadar ima ustrojenu Arhivu u kojoj je sustavno sakupljana građa i koja predstavlja jedinstvenu arhivu zrakoplovnih sportova na području našeg grada i županije.

Aeroklub Zadar član je Hrvatskog zrakoplovnog saveza i Zajednice tehničke kulture Grada Zadra i Zadarske županije.